When we need to employers we use the below indicated wages of the Turkish Ministry of Labor for workers who work with us.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 01. 01. 2016 günlü işveren’in çalışanlara ödemesi gerekli tutarlar…

Kaynak: file:///C:/Users/Fructivore/Downloads/usta%20yevmiyeleri%20csgb.pdf

Çalışacak kişiye ödenecek aylık. Aşağıdaki tutarlar önce 04. 01. 2016 gününde 3.22 TL olan Euro’ya çevrilir. Çalışmaya başlanılan gün o günkü Euro kuruna bakılır. O günkü Euro çalışma başlangıcında ne olmuşsa ona göre ödenmesi gereken saatlik, gündelik, aylık bulunur.
——————————————————————————————————————-
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı: 20
2016 YILI YAPI İŞLERİ
İNŞAAT BİRİM FİYATLARINA
ESAS İŞÇİLİK-ARAÇ VE GEREÇ
RAYİÇ LİSTELERİ.
1
GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR
1- Rayiçler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki
29/06/2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendi uyarınca hazırlanmıştır.
2- Uygulanacak rayiçlerin standartlarında sonradan bir değişiklik olması halinde
yürürlükteki en son standartları geçerli olacaktır. Ayrıca, bunların yürürlükte olan mevzuatına
uygun olarak güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmiş olmaları zorunlu bulunmaktadır.
3- Bu listedeki malzeme ve ürünler, Çevre, Sağlık, İş Güvenliği, Yangın, Yapı
Malzemeleri ve benzeri ilgili mevzuatlara uygun olarak kullanılacaktır. Listede ilgili
mevzuata atıf yoksa ya da yapılan atıflar ile ilgili mevzuat arasında tereddüt yaşanması
halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilecektir.
4- Bu listelerde baskı ve maddi hataların olması halinde, bunlar için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca düzeltilmiş olan en son değerler esas alınacak ve buna ilişkin
değişiklik ve düzeltmeler www.csb.gov.tr web sitesinin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
bölümünde yayınlanacaktır.
5- Rayiç listelerinde poz numaraları değişmiş olan rayiçlerin yerine varsa tanımları
aynı olan yeni poz numaralı rayiçler kullanılacaktır.
6- Bu listelerde yer alan değerlere KDV ve müteahhit genel giderleri ve kârı dahil
değildir.
(01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir)
2
Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
01-İŞÇİLİK
Tarih : 01.01.2016
İŞÇİLİKLER
01.001 Taşcı ustası Sa 10,10
01.002 Karo kaplama ustası Sa 10,10
01.003 Fayans kaplama ustası Sa 10,10
01.004 Seramik kaplama ustası Sa 10,10
01.005 Mermer kaplama ustası Sa 10,10
01.006 Mermer yonucu ustası Sa 10,10
01.007 Mozayikci ustası Sa 10,10
01.008 Doğramacı ustası Sa 10,10
01.009 Marangoz ustası Sa 10,10
01.010 Yalıtımcı ustası Sa 10,10
01.011 Lağımcı (Ateşleme ustası) Sa 10,10
01.012 Sıvacı ustası Sa 10,10
01.013 Duvarcı ustası Sa 10,10
01.014 Kaldırımcı ustası Sa 10,10
01.015 Betoncu ustası Sa 10,10
01.016 Kiremitci ustası Sa 10,10
01.017 Dülger ustası Sa 10,10
01.018 Sıcak demirci ustası Sa 10,10
01.019 Soğuk demirci ustası Sa 10,10
01.020 Alçı işleri ustası Sa 10,10
01.021 Kaynakçı ustası Sa 10,10
01.022 Camcı ustası Sa 10,10
01.023 Boyacı ustası Sa 10,10
01.024 Badanacı ustası Sa 10,10
01.025 Döşemeci ustası Sa 10,10
01.026 Tenekeci ustası Sa 10,10
01.027 Tornacı ustası Sa 10,10
01.028 Muşambacı ustası Sa 10,10
01.029 Cilacı ustası Sa 10,10
01.030 Buvazör (İksa işleri yapar) Sa 10,10
01.031 Bakırcı ustası Sa 10,10
01.032 Alüminyum ustası Sa 10,10
01.033 Alçı levha ustası Sa 10,10
01.034 Alçı blok ustası Sa 10,10
01.035 İskele Kurulum Elemanı Sa 10,10
01.206 Alçı levha usta yardımcısı Sa 7,55
01.207 Mozayikçi usta yardımcısı Sa 7,55
01.208 Alçı blok usta yardımcısı Sa 7,55
01.209 Marangoz usta yardımcısı Sa 7,55
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Sa 7,55
3
Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
01-İŞÇİLİK
Tarih : 01.01.2016
01.211 Alçı işleri usta yardımcısı Sa 7,55
01.212 Sıvacı usta yardımcısı Sa 7,55
01.213 Duvarcı usta yardımcısı Sa 7,55
01.218 Sıcak demirci usta yardımcısı Sa 7,55
01.219 Soğuk demirci usta yardımcısı Sa 7,55
01.220 Cilacı usta yardımcısı Sa 7,55
01.221 Borucu usta yardımcısı Sa 7,55
01.222 Borucu ustası Sa 10,10
01.401 Şoför Sa 10,30
01.401/1 Ağır kamyon şöförü Sa 11,70
01.402 Tamirci baş makinist Sa 14,85
01.403 Makinist Sa 10,30
01.404 Operatör makinist Sa 11,85
01.405 Makinist yardımcısı Sa 8,25
01.406 Operatör yardımcısı Sa 9,75
01.407 Şöför yardımcısı Sa 7,95
01.408 Yağcı Sa 7,55
01.409 Formen Sa 14,85
01.410 Topoğraf Sa 11,05
01.501 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 7,40
01.502 Erbab işçi Sa 7,85
01.503 Çırak Sa 7,40
01.504 Çavuş Sa 7,55
01.505 Tenekeci usta yardımcısı Sa 7,55
01.506 Tünelde buvazör Sa 9,85
01.507 Birinci sınıf usta Sa 10,10
01.507/1 Birinci sınıf usta yardımcısı Sa 7,55
01.508 İkinci sınıf usta Sa 9,55
01.508/1 İkinci sınıf usta yardımcısı Sa 7,45
01.509 Pulverizatör operatörü Sa 8,90
01.510 Torkret (marpuçla beton tatbik eder) Sa 8,90
01.511 Bahçıvan ve fidan ustası Sa 8,90
01.512 Pist beton kaplama ustası
(Hava meydanları inş.için) Sa 10,10
01.513 Baş sondör Sa 12,60
01.514 Sondör Sa 12,30
01.515 Pompa teknisyeni Sa 11,85
01.516 Aşçı Sa 10,95
01.517 Aşçı yardımcısı Sa 9,55
01.518 Elektrik ustası Sa 10,10
01.519 Tesisat ustası Sa 10,10
01.520 Elektrik usta yardmcısı Sa 7,55
4
Poz No Tanım Ölçü
Birimi
Rayiç
Fiyatı
TL
01-İŞÇİLİK
Tarih : 01.01.2016
01.521 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,55